Destacat »

19 juliol 2022 – 12:44

A la iniciativa, impulsada per Telecos.cat el juliol de 2020 i que acumula més de 5600 testos, s’hi sumen ara el Consorci Localret, el col·lectiu professional d’enginyeria Industrial i els col·lectius de professionals d’Informàtica.

Barcelona, 19 …

Read the full story »
Col·legi

el Col·legi, informació rellevant sobre el COEINF, activitats, relacions i varis

Formació

formació continuada i orientació professional, convenis de formació amb altres entitats

Opinió

Articles d’opinió, de divulgació o de propostes tecnològiques dels col·legiats, adherits, associats o col·laboradors d’entitats afins al COEINF

Esdeveniments

tots els esdeveniments rellevants del sector TIC

Professió

món laboral, emprenedors, enginyers en informàtica, entrevistes, certificacions, deontologia, carreres professionals, …

Home » Col·legi

El Consell de Ministres dóna llum verda a la Llei de Col·legis i Serveis Professionals

Submitted by on 3 setembre 2013 – 9:00No Comment

Desapareix la llista d’enginyeries que compartirien reserva d’activitat i en la qual no estava l’enginyeria en informàtica.

Es posposa l’establiment de reserves d’activitat en l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura, però s’estableix un termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la nova llei perquè el Govern elabori una proposta.

S’estableix una llista de professions de col·legiació obligatòria i es reforcen les mesures de transparència i bon govern.

Les restriccions d’accés a una activitat basada en una qualificació professional només es poden establir per llei.

Es crea una Comissió de Reforma de les Professions per avaluar i modificar l’accés i exercici de determinades professions.

El Consell de Ministres ha aprovat el 2 d’agost l’Avantprojecte de Llei de Col·legis i Serveis Professionals del qual ha estat eliminada la part en la qual s’establia una llista d’enginyeries que compartirien atribucions professionals i entre les que no apareixia l’enginyeria en informàtica. Ara es proposa la creació d’una Comissió de Reforma de les Professions part de la qual es formarà un grup de treball en què participaran els consells generals de Col·legis i que haurà de realitzar una proposta d’reserves d’activitat en l’àmbit de l’enginyeria i la arquitectura en el termini de 3 mesos des de l’entrada en vigor de la LCSP. Per la seva banda, el Govern, a la vista de l’informe emès per la comissió de realitzar en el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la norma una proposta de llei d’atribucions professionals en l’àmbit de l’enginyeria.

Col·legis Professionals 

S’estableix una llista de professions de col·legiació obligatòria que només es pot exigir per llei estatal:

  • Professions sanitàries: metges, farmacèutics, veterinaris, odontòlegs, infermers, fisioterapeutes, òptics-optometristes i podòlegs.
  • Professions jurídiques: advocats, procuradors, graduats socials, registradors i notaris.
  • Professions tècniques: s’estableix la col·legiació obligatòria per als professionals que realitzen activitats per a les quals s’exigeixi visat (nou activitats en l’àmbit de l’edificació i l’ús d’explosius, fonamentalment).

Coexistiran col·legis de pertinença obligatòria i voluntària. No obstant, només la pertinença als primers serà habilitant per a l’exercici d’una professió o de certes activitats professionals. Els col·legis només podran crear-se mitjançant llei, a petició dels professionals titulats i mitjançant l’acompanyament d’una memòria justificativa, amb els motius per a la creació del col·legi, les raons que impedeixen la seva integració en un ja existent o el nombre de professionals en exercici.

Es reforcen els criteris de bon govern en els col·legis de col·legiació obligatòria, sotmetent als òrgans directius a aquests principis i a un règim específic d’incompatibilitats. Es reforça la independència col · legial en determinar la incompatibilitat d’ostentar el càrrec de president, degà, membre de la junta de govern, o directiu amb ser càrrec polític electe (de l’Estat, comunitats autònomes, províncies o altres entitats locals) o titular d’un òrgan directiu en qualsevol administració pública. Tampoc poden compatibilitzar aquests càrrecs als col·legis amb altres com directius en partits polítics, sindicats o organitzacions empresarials o en entitats d’assegurança o mutualitats de previsió social. A més, els familiars directes dels càrrecs directius d’una corporació col·legial no podran ser contractats laboralment o mercantilment per la mateixa.

Es millora l’exercici de la potestat disciplinària dels col·legis establint que el codi deontològic de cada organització col·legial sigui únic a tot el territori nacional i exigint òrgans deontològics o disciplinaris independents dels òrgans de govern col·legial.

Es clarifica el règim econòmic dels col·legis, així com la quota col·legial, havent separar els serveis obligatoris dels voluntaris. Els col·legis de pertinença obligatòria hauran d’oferir un règim de quotes obligatòries bonificat per als professionals en atur.

S’estableix un règim general de remuneració dels càrrecs directius dels col·legis obligatoris. Amb caràcter general no tindran dret a remuneració encara que amb l’excepció que exerceixin el càrrec de dedicació en exclusiva. Aquesta remuneració haurà de figurar de forma detallada en els pressupostos i ha de ser aprovada per una majoria igual a la que tingui cada col·legi per a l’aprovació dels comptes.

Així mateix, els de col·legiació obligatòria hauran d’oferir un sistema de certificació de professionals, per així mitigar els problemes d’informació asimètrica entre els professionals i els consumidors. És a dir, es convertiran en entitats de certificació de professionals acreditades per l’ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) per garantir la seva independència.

Es reforça la transparència mitjançant la presentació i publicitat de comptes dels col·legis. A més, com a garantia d’un major control comptable, es recull l’obligatorietat d’auditoria per als col·legis de pertinença obligatòria. S’exigirà que la informació sobre els col·legiats i sobre totes i cadascuna de les quotes del col·legi sigui accessible al públic en format telemàtic, sense que sigui necessari sol·licitar-ho.

Es reforça el funcionament democràtic dels consells generals, en establir que en la participació dels col·legis en l’elecció dels seus òrgans directius es tindrà en compte el nombre de col·legiats de cada un d’ells.

Serveis Professionals

S’estableixen les condicions comunes que regiran en l’accés o exercici de les diferents professions, sota el principi general del lliure accés i exercici. Les restriccions d’accés a una activitat basades en una qualificació professional només poden exigir per llei (estatal o autonòmica) sempre que sigui necessari per motius d’interès general, proporcionat i no discriminatori. Quan la qualificació requerida sigui un títol universitari o de formació professional superior, ha de contemplar-se en llei estatal.

S’estableix una llista de normes que mantenen la seva vigència pel que fa a les reserves d’activitat i / o condicions d’accés. Entre elles s’inclouen totes les que regulen atribucions en l’àmbit d’enginyeria i edificació, sanitàries, transport i educació, entre d’altres (al voltant de 120). Les normes no incloses en la llista quedaran automàticament derogades pel que fa a aquesta matèria.

Es proposa crear una Comissió de Reforma de les Professions que analitzarà els requisits d’accés i l’exercici professional i, si escau, farà les propostes de modificació que consideri i per a això podrà consultar al sector de què es tracti. La Comissió estarà coordinada pel Ministeri d’Economia i d’ella formarà part el Ministeri d’Educació, l’Agència Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i Acreditació i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Aquesta Comissió informarà sobre qualsevol canvi normatiu que incideixi en els requisits d’accés i exercici de les professions i de les reserves d’activitat. També podrà realitzar d’ofici una avaluació de les restriccions d’accés i d’exercici existents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquest cas, també formarà part de la Comissió el ministeri que correspongui per raó de la seva competència en la professió analitzada.

Dins de la Comissió es crearà un grup de treball que elaborarà una proposta sobre atribucions professionals en l’enginyeria i l’edificació d’acord amb aquesta llei. Presidit pel Ministeri de Foment, podrà comptar amb la participació de les professions.

En el cas de les farmàcies, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat farà una proposta de modificació de la taula de deduccions al benefici de les oficines de farmàcia recollida en el RD 823/2008, de 16 de maig, pel qual es s’estableixen els marges, deduccions i descomptes corresponents a la distribució i dispensació de medicaments d’ús humà, amb l’objectiu de reforçar la progressivitat i el caràcter finalista del sistema.

S’elimina la incompatibilitat de l’exercici simultani de l’advocacia i la procura (representació davant els Tribunals). Aquesta mesura serà d’aplicació immediata, només condicionada al desplegament del sistema de notificació electrònica del Ministeri de Justícia ja que els Col·legis d’Advocats estableixin la seva presència en els salons de notificació dels tribunals, el que implica un període transitori. S’eliminen els aranzels dels procuradors, de manera que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei seus honoraris seran fixats lliurement amb els clients.

 Descarrega avantprojecte de Llei de Col·legis i Serveis Professionals

Font: CCII

Etiquetes:

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De tota manera, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment ACEPTAR
Aviso de cookies
Check Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin