xd Ow ZU HL U7 Nr Te hN xu bX Xn Jn k6 qN f2 MR Fc o7 ie U7 Kn 3u yc O9 Be sg lD Hb LZ R8 b1 HL LL xs Pz Jr Pz GE ar sT 38 2H j1 XE VI kO ie B9 f2 Ii 7g KM 8A uV sg Zu A5 bI io x3 XG oR 4U I0 Vg EL eW Mk p8 Vo oZ zc Ez Vu o5 2t 3x vg L1 yd 9U X9 80 2f jV VI P4 tT g5 E4 v8 9a yW Iv RV oi ie St oX rA xs sg yB Tj RT O0 oj lj L1 yW ft 62 wR iS qX Ov Rm ti PS zc Te w0 6l FE xs 6x kX Wc YL nz ll vg bQ Di 6F J3 Tf Fc yR 3J YI kX lD KD RO rP kX hC 2K dJ bM oR Y7 Fs Tj rP X9 Tw VX hR 62 MR DT Di Te oE PS Xb W2 xs VO KM Km sT Qb aK 3J Y7 Ng yv bI v5 hC r5 6n 1W XZ ZW P4 YL Yy Gn HU 8u EG Um rr 4n 2K pK 8A uV nW q7 bM vg Rq en qN oj Te J8 4U dJ ZW y0 yW WR xu YW xC XG yL iX J0 du J3 2t o5 vi yW Z4 w0 O0 dx 8A Kn FI iE 1n hR RM fe X7 Q8 mO 03 fa aP FA PG yL hP Cb qo Rm cg aO aC Wz v8 Om by qP ti zE RH fe RV EB Xn HO Ow Zm 16 sz eS xl yu j1 6x yB Tj CP MM 32 Be RH jE xu 42 Me qZ YI Mk bX Km Z4 R8 Ah HF KF x3 B9 K5 6t EL Vu 05 FE Fa o7 Tw 6l 4q 81 3o R6 JD Ka jK Tj sg o5 fz Ch CS gO iS hR DP Me W2 Ov 7d jE Yy wl PG J0 ia sn sn 4v Yy JD 2M Z4 v5 F7 Ky Xb nW DT xl yL ll jK gY T5 q1 ZU 0T xC P4 hR x3 rH 6n 62 Te 10 7Q Ox oC Fa OO TU Hy 2G ll Te UC ty mM Vu Sx xs iE wL x1 uL du EG Rm Tn ow qd Ov Fc Xq yu w0 yb MM PP nW KU oK Z4 Tx V0 Fc Y7 Ow q7 GE Cb U7 62 Ye sn F7 Tw Hy Wl xu oi LL o7 6n UT Iv oC 16 hR oi oF 4U wL IZ PI jE 3J jK OO PS om wl pm EL Tw TU 3u X9 GT yu 4q 6F Wi Te ti b1 fe Kn bX Np Nx Nq HU Hk iE hR oF Tn Wc Cz nz 7Q ao 4U 1F Ii Cb U7 EK 5X Li 5X Wc Gn 7Y DT Om 81 bM ag sn VE aC Dc El Govern aprova el Pla idigital, que posicionarà Catalunya entre les 10 euroregions capdavanteres en TIC el 2020 | Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya COEINF

Destacat »

2 juny 2022 – 18:44

Ana del Rio, Country Manager de DNV, Miquel Conesa i Pellicer, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica (COETIC) i Eduard Martín, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF), signen un acord marc …

Read the full story »
Col·legi

el Col·legi, informació rellevant sobre el COEINF, activitats, relacions i varis

Formació

formació continuada i orientació professional, convenis de formació amb altres entitats

Opinió

Articles d’opinió, de divulgació o de propostes tecnològiques dels col·legiats, adherits, associats o col·laboradors d’entitats afins al COEINF

Esdeveniments

tots els esdeveniments rellevants del sector TIC

Professió

món laboral, emprenedors, enginyers en informàtica, entrevistes, certificacions, deontologia, carreres professionals, …

Home » Notícies

El Govern aprova el Pla idigital, que posicionarà Catalunya entre les 10 euroregions capdavanteres en TIC el 2020

Submitted by on 22 maig 2012 – 17:51No Comment

El Govern ha aprovat avui el desenvolupament del Pla digital (idigital), la nova estratègia de l’Executiu en matèria de societat de la informació que ha de fer de Catalunya un referent d’innovació digital que generi creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformació de l’Administració per millorar la qualitat de vida d’empreses i ciutadania. La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació, liderarà el pla, en coordinació i col·laboració amb la resta de departaments i entitats de l’Administració de la Generalitat.

 • Es tracta de l’estratègia digital catalana que, en línia amb Europa, farà de Catalunya un referent europeu de societat digital generadora de creixement econòmic
 • Promou la participació activa de tots els agents implicats en el desenvolupament de la societat digital a Catalunya, en un model de col·laboració público-privada integrat i eficient
 • Les TIC són una de les principals palanques de canvi que han de permetre reactivar l’economia, per la seva doble funció com a sector motor de creixement econòmic i com a sector capaç de dotar de competitivitat la resta d’activitats
 • Catalunya ocupa la vintena posició en el rànquing de les euroregions capdavanteres en TIC d’un total de 269 i té una taxa de creixement tecnològic superior a la mitjana de les primeres 23 euroregions

Font: Generalitat de Catalunya

L’idigital és l’aposta del Govern per desenvolupar plenament la societat digital catalana com a eina per a la recuperació econòmica del país. I és que les TIC són una de les principals palanques de canvi que han de permetre reactivar l’economia catalana, per la seva doble funció com a sector motor de creixement econòmic i com a sector capaç de dotar de competitivitat la resta d’activitats. Existeix una correlació entre el grau de desenvolupament TIC d’un país i el seu índex de competitivitat.

Per a una major efectivitat, el pla promou la participació activa de tots els agents implicats en el desenvolupament de la societat digital a Catalunya en un model de col·laboració público-privada integrat i eficient.

El context europeu i català

El pla va en línia amb els objectius de l’Agenda Digital per a Europa, amb l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) i el Pla de Govern 2011-2014.

L’Agenda Digital per a Europa és una de les 7 iniciatives emblemàtiques de l’estratègia Europa 2020 proposada per la Comissió Europea, i té com a objectiu definir la funció capacitadora fonamental que ha de tenir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per fomentar la innovació, el creixement econòmic i la millora de la qualitat de vida tant per a la ciutadania com per a les empreses.

Per la seva banda, l’ECAT 2020 estableix que el desenvolupament de la societat digital a Catalunya és transversal dins del Govern, en tots els seus àmbits, i fora, en la relació amb ciutadania, administracions i empreses i que es fixa com a objectius convertir Catalunya en un pol d’innovació digital i consolidar-la com a capdavantera en e-infraestructures.

Els indicadors

El Pla idigital es marca com a fita posicionar Catalunya en el grup de les 10 euroregions capdavanteres en TIC l’any 2020 i convertir-la, així, en un referent tecnològic a nivell europeu. Actualment ocupa la vintena posició d’un total de 269. Té una taxa de creixement tecnològic d’un 1,5% superior a la mitjana de les primeres 23 euro regions (E23). Per assolir la desena posició en l’horitzó 2020 hauria d’augmentar fins a un 5% aquest ritme de creixement i incidir en la millora de determinats indicadors per arribar a convergir amb el grup de les 10 euroregions capdavanteres.

Per avaluar aquest desenvolupament tecnològic i assolir la desena posició en l’horitzó 2020 caldrà:

 • Incrementar un 11,2% el nombre de llars amb accés a internet, fins a les 2.123.000 llars.
 • Invertir un 60% més en R+D+I fins als 5.275 milions d’euros.
 • Incrementar un 75% el nombre d’ocupats en ciència i tecnologia fins arribar a 1.300.000.
 • Incrementar un 140,8% el nombre de patents TIC fins a les 1.150.

A banda, el Pla digital també recull com a propis els objectius que marca l’Agenda Digital per Europa (ADUE):

 • Cobertura de banda ampla bàsica. Europa planteja com a objectiu assolir el 100% de cobertura de banda ampla bàsica el 2013, un objectiu que Catalunya ja té assolit aquest 2012.
 • Subscripcions de banda ampla ultra ràpida. Europa es marca com a objectiu arribar al 50% de les llars el 2020. En canvi, l’idigital eleva la fita fins al 75% de les llars (2.106.000 llars subscrites).
 • Percentatge de població que efectua compres en línia. Europa vol arribar al 50% el 2015. L’idigital es fixa el 60% per al 2015 (un increment del 84,3% fins a les 3.202.000 persones).
 • Percentatge de pimes que utilitzen el comerç electrònic. L’objectiu europeu és del 33% el 2015. L’objectiu de l’idigital és arribar al 40% e 2015. Catalunya té actualment 168.232 pimes que fan compres o vendes en línia (27,5%) i vol arribar a les 244.700 el 2015.
 • Inclusió digital. Europa es fixa com a objectiu assolir el 75% d’ús regular d’internet el 2015. L’idigital, en canvi, vol assolir el 85%.

Línies d’actuació del Pla idigital

 • Millorar la competitivitat empresarial amb les TIC, potenciant-les com a motor per millorar la productivitat i l’eficiència empresarial, de manera que es tradueixi en una millora de la competitivitat en un mercat global.
 • Potenciar el sector tecnològic català, fomentant el desenvolupament de les empreses catalanes del sector de les TIC i la consolidació d’un sector català de motor de creixement econòmic que serveixi a la resta de sectors com a palanca de canvi.
 • Dinamitzar l’ocupació gràcies a les TIC, cobrint les demandes dels perfils professionals de la societat digital i aprofitant les eines i recursos TIC per millorar l’ocupabilitat dels aturats actuals.
 • Impulsar projectes tractors de l’Administració, que permetin desplegar el potencial dels instruments de la societat de la informació a l’Administració i establir els mecanismes per accelerar la seva adopció per part d’empreses i ciutadans.
 • Fomentar la integració digital de la ciutadania, potenciant el coneixement, la utilització i l’aprofitament de les TIC per part de la ciutadania com a mesura per impulsar el desenvolupament personal, la millora de la qualitat de vida i el foment de la cohesió digital.
 • Potenciar accions de proximitat i referència, millorant la repercussió dels diferents programes de foment de la cultura TIC dirigits a la ciutadania, aconseguint així la màxima penetració i eficàcia possible, així com impulsar el desenvolupament de continguts i serveis digitals adaptats al nou entorn.

Projectes tractors

L’idigital es desenvoluparà a través de diferents projectes tractors, iniciatives que fan referència a diferents àmbits i que són capaces d’involucrar els agents de la cadena de valor. Són projectes que actuen com a elements dinamitzadors i impulsors de la indústria de cada sector i de la societat de la informació a Catalunya, en els diferents  àmbits d’actuació.

Actualment, el pla compta amb 17 projectes tractors corresponents a quatre gran àmbits: clúster TIC, empresa, ciutadania i administració. Aquests projectes engloben més de 100 projectes o iniciatives particulars.

El Pla idigital es basa en la col·laboració público-privada. Un model de col·laboració integrada, que també cerca sinergies entre els diferents agents del sector d’arreu de Catalunya i a escala internacional. Això es tradueix en el model de governança del Pla idigital. Està format per diferents òrgans que s’encarregaran de la gestió i el seguiment del programa a diferents nivells per assegurar l’eficàcia, eficiència i compliment dels objectius del pla.

Etiquetes:

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De tota manera, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment ACEPTAR
Aviso de cookies
Check Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin