Destacat »

2 novembre 2022 – 18:24

Et convidem a la Lul·liana 2022!
Un any més, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya celebra la Lul·liana en un acte commemoratiu del seu patró, Ramon Llull. Enguany, tindrà lloc el dia 24 de novembre, a les 18:00h. Serà presencial i …

Read the full story »
Col·legi

el Col·legi, informació rellevant sobre el COEINF, activitats, relacions i varis

Formació

formació continuada i orientació professional, convenis de formació amb altres entitats

Opinió

Articles d’opinió, de divulgació o de propostes tecnològiques dels col·legiats, adherits, associats o col·laboradors d’entitats afins al COEINF

Esdeveniments

tots els esdeveniments rellevants del sector TIC

Professió

món laboral, emprenedors, enginyers en informàtica, entrevistes, certificacions, deontologia, carreres professionals, …

Home » Professió

La informàtica no pot esperar més: La anormal situació de l’enginyeria informàtica a Espanya #InformáticaSoluciónYA

Submitted by on 22 juliol 2016 – 09:00No Comment

Aquesta nota és una síntesi sobre l’anormal situació de l’enginyeria informàtica a Espanya en relació a la resta d’enginyeries, i els problemes de tota mena que això està generant a nivell universitari i professional: ” … en tots els casos, excepte a Espanya, independentment del model regulatori general, tots els països europeus tracten a l’enginyeria informàtica en absoluta igualtat de condicions i regulació acadèmica i professional que la resta d’enginyeries … “

The IT Crowd informaticos soluciones YA v0

Per conèixer els aspectes clau de la necessitat i urgència d’una millora regulatòria de l’enginyeria informàtica amb caràcter general, i les problemàtiques de tot tipus que això està generant a nivell personal, empresarial i social en general, anar aquí.

A la transposició a Espanya de l’Espai Europeu d’Educació Superior (Vulgarment conegut com a procés de Bolonya), el 2008, es va deixar a l’enginyeria informàtica en una situació regulatòria anormal en relació a la resta d’enginyeries espanyoles, en no ser inclosa en el Reial Decret 1837/2008 de Qualificacions Professionals. Això va motivar protestes i manifestacions generalitzades a tot Espanya, comprometent el govern de llavors a corregir la situació “en breu termini” i a “definir solucions transitòries perquè l’Enginyeria Informàtica tingui el mateix tracte que la resta d’enginyeries”. Prenent-se com primeres mesures l’aprovació de les lleis de creació dels Consells Generals d’Enginyeria Informàtica i Enginyeria Tècnica Informàtica, així com l’aprovació en el Consell d’Universitats del Ministeri d’Educació de les memòries de requisits dels títols universitaris oficials de grau i màster d’enginyeria informàtica, encara que no com una ordre ministerial d’obligat compliment sinó com una recomanació, de manera transitòria.

Vuit anys després i després de dos governs diferents contínua aquesta situació anormal i transitòria de l’enginyeria informàtica, que havia d’haver estat resolta “en breu termini”, amb efectes laterals negatius i discriminatoris respecte a la resta d’enginyeries tant a nivell acadèmic i per als nous estudiants d’enginyeria informàtica com a professional per als nous titulats.

Mentrestant a Espanya s’han anat regulant parcialment i de forma fragmentada diverses activitats en l’àmbit de l’enginyeria informàtica, agreujant la situació anormal de l’enginyeria informàtica, i no realitzant els successius governs cap avanç en matèria d’avaluació tècnica de la incidència en l’interès general i els drets fonamentals de les activitats i serveis informàtics.

Aprovació pel Congrés dels Diputats de PNL sobre enginyeria informàtica

Aquesta circumstància i penosa situació ha estat tractada des de 2008 en diferents mocions a nivell de parlaments autonòmics, a nivell nacional al Congrés i al Senat, i recentment al Congrés dels Diputats, amb la Proposició No de Llei (PNL) 161 / 002.878 relativa a les titulacions d’enginyer i enginyer tècnic informàtic, aprovada l’11 de febrer de 2015 amb el SUPORT UNÀNIME DE TOTS ELS GRUPS PARLAMENTARIS, instant el Govern a que “adopti les mesures necessàries perquè, amb respecte a la normativa i competències regulatòries en l’àmbit professional, l’Enginyeria Informàtica abast el mateix nivell de definició acadèmic que la resta d’enginyeries”.

Necessitat d’igualtat de tractament de l’enginyeria informàtica respecte a la resta d’enginyeries. A nivell nacional i per a la Targeta Professional Europea.

La Comissió Europea va exigir a finals de 2015 al Govern d’Espanya l’actualització de la seva normativa per a la posada en marxa de la Targeta professional Europea. El passat mes de gener de 2016 el Govern va consultar als representants dels professionals per tramitar l’actualització del Reial Decret 1837/2008 sobre Qualificacions Professionals, reclamant tant els professionals, com les universitats i els estudiants, la urgència de corregir l’estrafolària situació de l’enginyeria informàtica en el reial decret en qüestió, exigint que en el nou redactat de Reial Decret sobre Qualificacions Professionals reculli l’establiment com a ordre de les memòries de títols de grau i màster d’enginyeria informàtica, i altres mesures per donar a l’enginyeria informàtica el mateix tractament que a la resta d’enginyeries tant a nivell acadèmic com professional. Manifestant-addicionalment la preocupació per una nova discriminació dels professionals de la informàtica en relació a la Targeta Professional Europea, si no s’atenen les seves demandes en l’actualització de l’esmentat Reial decret. També convé tenir present que, tot i que tant el Ministeri d’Indústria (tutelant de l’enginyeria informàtica) coneix de primera mà la nostra argumentació jurídica per incloure’ns en aquest Reial Decret, si preceptiu informe ignora absolutament la problemàtica, sent el Ministeri d’Afers exteriors i Cooperació, a través de la seva Secretaria d’Estat per a la Unió Europea, l’únic Ministeri que es pronuncia sobre la qüestió, mostrant-favorable a la inclusió de l’enginyeria informàtica i l’enginyeria tècnica informàtica en aquesta actualització del Reial decret.

Es dóna la circumstància que l’enginyeria informàtica és la segona enginyeria per nombre de titulats i alumnes a Espanya (Uns 205.000 titulats en enginyeria tècnica informàtica, enginyeria informàtica i estudiants segons dades de l’INE), tenint a més una taxa d’ocupació de plena ocupació, i fins i tot apuntant els estudis europeus a una sobredemanda de professionals per sobre de la capacitat del sistema educatiu de generar titulats.

Tot això fa especialment greu que hi hagi una penalització de la titulació i la professió, en detriment de les vocacions en la matèria, quan es tracta d’un jaciment d’ocupació en tot els nivells de qualificació, tant universitaris com de formació professional.

La regulació i l’enginyeria informàtica a Europa:

La regulació d’activitats i serveis és una competència dels estats membres, no de la Comissió Europea. Existeixen bàsicament dos models de regulació: Un molt liberal amb poca o nul·la regulació d’activitats i serveis en una matèria. I un altre model més regulador que estableix requisits en algunes activitats i serveis concrets quan considera que tenen incidència en l’interès general o els drets fonamentals, i per tant incorpora mecanismes que puguin augmentar la seva qualitat i la seva prestació amb les majors garanties.

Aquests models regulatoris no són específics de la informàtica, ni tan sols de l’enginyeria, sinó de totes les activitats i serveis professionals en general

A nivell normatiu i a aquests efectes regulatoris la Comissió Europea entén per raons d’interès general: “Raó definida i interpretada la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, limitades les següents: l’ordre públic, la seguretat pública, la protecció civil, la salut pública, la preservació de l’equilibri financer del règim de seguretat social, la protecció dels drets, la seguretat i la salut dels consumidors, dels destinataris de serveis i dels treballadors, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials, la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà, la sanitat animal, la propietat intel·lectual i industrial, la conservació del patrimoni històric i artístic nacional i els objectius de la política social i cultural. “

(… Per cert que resulta evident que existeixen activitats i serveis d’enginyeria informàtica amb incidència en els esmentats àmbits.)

En el camp de l’enginyeria (inclosa l’enginyeria informàtica) cada país ha adoptat per a la regulació un model més liberal o més regulador per a l’enginyeria. Per exemple Itàlia té un model més regulador en què hi ha diverses activitats i serveis de les enginyeries (també l’enginyeria informàtica) que són regulats. Per contra França té un model més liberal, tot i que es realitza un regulació i control dels títols universitaris d’enginyeria (també d’enginyeria informàtica). A continuació es mostren imatges de similar tractament igualitari a Alemanya i Gran Bretanya. L’important és entendre que en tots els casos, independentment del model regulatori general, tots els països europeus tracten a l’enginyeria informàtica en absoluta igualtat de condicions i regulació acadèmica i professional que la resta d’enginyeries (d’altra banda com no podria ser d’una altra manera).

Ingenieria-Informatica-Alemania

Ingenieria-Informatica-Gran-Bretaa

Sigui per inacció o per desistiment, el fet és que només Espanya té a l’enginyeria informàtica en una situació anormal a nivell regulatori i en desigualtat de tractament respecte a la resta d’enginyeries.

Per això els professionals, universitats i estudiants exigeixen que es resolgui la situació, donant el mateix tractament a l’enginyeria informàtica respecte a la resta d’enginyeries a nivell acadèmic i professional , sent l’esmentat Reial decret una norma clau. I amb una perspectiva general, tractant-se d’un primer pas necessari en una acció política real en matèria de regulació dels productes, activitats i serveis informàtics, especialment els que utilitzen Internet, per la seva incidència en tots els àmbits (individual, familiar, laboral, empresarial, administratiu i social en general), i en l’interès general i els drets fonamentals.

La informàtica no pot esperar més.

Actualment el Govern d’Espanya ha ampliat a res menys que 185 les professions regulades a Espanya, però de nou s’ha marginat a l’enginyeria informàtica en no haver impulsat el Govern la realització de l’anomenat “exercici de transparència” amb l’enginyeria informàtica, com recomana la Comissió Europea, i malgrat les sol·licituds al respecte dels professionals de l’enginyeria informàtica a través de CCII.

Per si fos poc, en l’actualitat hi regulacions fragmentades de diverses activitats en l’àmbit de l’enginyeria informàtica en diferents nivells normatius. Aquesta situació legal i professional ha de començar a ordenar-se a nivell regulatori en igualtat de condicions amb la resta d’enginyeries en l’esmentat Reial Decret sobre Qualificacions Professionals la actualització està en tramitació. De fet un dels objectius de la Comissió Europea no és altre que la clarificació en aquestes matèries de manera transparent en tots els països membres com a pas previ a la posada en marxa de la targeta professional europea. I per descomptat, sense perjudici de la seva evolució i revisió continuada i periòdica pels estats membres, de manera acord amb els temps i les evolucions tècniques i socials, com a norma general per a totes les professions. És insostenible i urgent corregir la situació de l’enginyeria informàtica abans de la posada en marxa de la targeta professional europea, ja que el contrari generaria efectes laterals negatius de tota mena per als professionals de l’enginyeria informàtica espanyols, tant en relació amb la resta d’enginyeries com pel que fa als professionals de l’enginyeria informàtica de la resta de països europeus en què l’enginyeria informàtica té el mateix tracte acadèmic i professional que la resta d’enginyeries.

El Govern ha d’equiparar al nostre entorn de països de la Unió Europea corregint aquesta situació anormal i discriminatòria de l’enginyeria informàtica respecte a la resta d’enginyeries. L’actual penalització acadèmica i professional de l’enginyeria informàtica enfront de la resta d’enginyeries, a més de injustificable i sense sentit objectiu, és un despropòsit a nivell de foment de vocacions professionals, estratègia d’ocupació, estratègia d’emprenedoria, estratègia de dinamització econòmica i estratègia de competitivitat econòmica i social en general.

El Govern ha de corregir aquesta penalització a l’enginyeria informàtica que ha durat massa i que mai va haver de produir. Amb caràcter immediat en l’esmentat Reial Decret sobre Qualificacions Professionals i tot seguit amb un impuls general a la regulació en matèria informàtica com a element clau de la societat de la informació i el coneixement en què vivim, i que tanca un enorme potencial d’ocupació, emprenedoria , productivitat i en definitiva competitivitat i creació de riquesa per a l’economia espanyola.

CCII

persona-e-informatica

Etiquetes: ,

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De tota manera, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment ACEPTAR
Aviso de cookies
Check Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin