Fonamentalment, un canal segur per a denunciants. Un canal intern que serà oral però també escrit, ja que en ell també intervindran els reguladors: aquests poden exigir el registre de denúncies rebudes.

Les empreses hauran de determinar quina estructura del seu organigrama serà l’encarregada de gestionar aquest canal, ia més la norma també preveu la nul·litat jurídica de tota possible represàlia que es pugui dur a terme contra els denunciantes.Cada vegada que s’interposi una denúncia a través d’un d’aquests canals interns, les empreses hauran de fer justificant de recepció en 7 dies, i comptaran amb un termini per respondre de 3 mesos -excepte circumstàncies excepcionals-.